Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Educació Primària

Curs acadèmic

2021/2022

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

17,69€

Impartit per

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2009/2010

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

DUAL: 95 / BILINGÜE: 30

Coordinació

DUAL MATÍ: Jordi Coiduras (fepts.coordgepdualm@udl.cat) / BILINGÜE: Maricel Oró (fepts.coordgepbi@udl.cat) / TARDA I DUAL TARDA: Cristina Petreñas (fepts.coordgepdualt@udl.cat) -

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Modalitat Dual
Modalitat Dual
Modalitat Dual
Pla Bilingüe
Pla Bilingüe
Pla Bilingüe
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
Experiències Escola Rural
Experiències Escola Rural
Experiències Escola Rural
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

Informació important:

Accessos preinscripcions curs 2021-22, alumnat de nou ingrès aquí

Els estudis de grau en Educació Primària confereixen les competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l’aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l’educació primària.
Amb un total de 240 crèdits ECTS, l’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, pràctiques externes i un percentatge de continguts optatius. El grau contempla també competències docents específiques en un d’aquests àmbits:

  • Informació mencions 2020/2021
  • Menció en educació Musical
  • Menció en educació Física
  • Menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat
  • Menció en Anglès
  • Menció en STEM (a partir del curs 2021/22)

Aquests estudis també es poden cursar en modalitat dual, amb una activitat formativa intensiva als centres escolars des de primer curs. O bé, en modalitat del pla bilingüe que ofereix la possibilitat que l'alumnat intensifiqui el seu coneixement de la llengua anglesa a partir de cursar matèries específiques del grau en anglès.